Alumni

 ALUMNI

 

CMIWS first Graduate (April 2008)

  Name
1. Mohd Yusri bin Ahmad

 

April 2009 Graduates

  Name
1. Noor Soraya binti Mohamad Jamal
2. Shahnon bin Mohamed Salleh
3. Siti Najah Raihan binti Sakrani
4. Afif Farhi bin Othman

 

April  2010 Graduates

  Name
1. Fadhal Ilahi bin Abdul Ghani
2. Erwin Khairul bin Ahmad
3. Farah Lulu binti Abdul Ghani
4. Hadi Sajjadi Rad
5. Kasmiah binti Mustapha
6. Mazril Hameedy bin Mazlan
7. Mohammad Kayum bin A. Badaruddin
8. Rohana binti Amdan

 

Oct 2011 Graduates

  Name
1. Ayub bin Ali
2. Fatimah Yazmin binti Hj Yahaya
3. Halim bin Ismail
4. Muhammad Afiq bin Sukiman
5. Muhammad Hanapi bin Khamis
6. Muhamad Nazri bin Shaidon
7. Noor Syahida binti Nawawi
8. Siti Nurshahidah binti Sah Allam
9. Noor Nirwandy bin Mat Noordin

 

May 2011 Graduates

  Name
1. Amelia Yuliana binti Abd Wahab
2. Cassius Anak Darwin
3. Hazrin bin Yahya
4. Ibrahim bin Mohamed Haniffa
5. Jantan bin Zaiton
6. Luqmannulhakim Mohamad Idris
7. Mohamed @ Hizam bin Mohd Hashim
8. Nik Roslan bin Hj. Nik Mohamed Ariffin
9. Norizan binti Muda
10. Roslina binti Mohamad Rijal
11. Zuliani binti Mohd Azni
12. Mohd Reza bin Azman

 

Jan 2012 Graduates

  Name
1. Qaedi bin Shasuddin
2. Nazaruddin Haron
3. Hafidah binti Abdul Samat
4. Mohd Firdauz Mohd Fathir
5. Nur Azman Mohd Aminuddin

 

June 2012 Graduates

  Name
1. Mohd Afifullah Ahmad
2. Adrian Clarke Ak Lihien
3. Ahmad Adli Ghazali
4. Jasmine Gires
5. Muhammad Nazim Dzul Fakar
6. Wan Syamsul Amly Wan Saedy

7.

Alfariz Mohd Mustafa

 

Jan 2013 Graduates

  Name
1. Alfonso Min
2. Ali Baizuri Razali
3. Mohd Zhafrie bin Johari

 

June 2013 Graduates

  Name
1. Farah Zamira binti Farush Khan
2. Mohammad Fariq bin Uzir
3. Siti Nurbaini Khairi
4. Bazli bin Darwis
5. Mazuran bin Abdul Razak
6. Megat Shah Hamerul Dato' Megat Mohd Yusof

7.

Mohd Hafeez bin Mohd Yunus
8. Mohd Haizra Hashim
9. Mohd Sufiean bin Hassan
10. Noorzihan binti Mohamed Yin
11. Noratikah binti Mohamad Ashari
12. Nur Hilyati binti Hamdi
13. Saiful Azhar bin Shaharun
14. Shamsiah binti Abd Kadir
15. Ahmad Azran bin Awang

 

Centre for Information and Media Warfare Studies (CMIWS)
Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia
 
General Inquiry
cmiws@uitm.edu.my

Tel Administration : 03-5544 8156
Tel Academic : 03-55444 8157 / 8156

           

© COPYRIGHT Centre for Information and Media Warfare Studies (CMIWS) 2021.